⇛Chuyển sang giao diện mobile

Hệ thống quản lý bản quyền ST&T


Đối tượng sử dụng


- Lãnh đạo, nhân viên công ty ST&T
- Đại lý bán các sản phẩm của công ty ST&T phát triển và kinh doanh
- Khách hàng mua xỉ

Mục đích sử dụng


- Cấp license cho khách hàng hoặc tự cấp license cho các đối tượng sử dụng
- Quản lý số lượng khách hàng
- Quản lý doanh số bán hàng
- Hỗ trợ khách hàng
- Cập nhật, trao đổi thông tin giữa nhà cung cấp và các đại lý