Hệ thống quản bản quyền ST&T

Phát triển bởi samvietnam

Mọi quyền được bảo lưu

Thông tin cập nhật:

  • 3/3/2014: Cải thiện thêm về tốc độ trang web dành cho PC và mobile
  • 3/3/2014: Thêm giao diện mobile vào một số trang (Trang chủ, đăng ký license mới, cấp lại, mua thêm, báo cáo)
  • 2/3/2014: Sửa code cho phép nhập license ký tự viết thường, viết hoa hay hỗn hợp thay vì chỉ được viết hoa